I am Unique :)

Your awesome Tagline

0 notes

TRUST Issue

Maselang usapin. Mahirap ibigay. Pero mas mahirap pag nawala. Kaya ingat ka sa mga taong binibigyan mo ng tiwala dahil hindi lahat sila ay karapat-dapat sa tiwalang inilaan mo. May mga taong mapagsamantala.

Filed under realtalk trust